Tag Archives: trầm hương kỳ nam

Nhang trầm cao cấp không tăm Kỳ Nam – Đại Lộc

Năm 2019, sản phẩm nhang trầm cao cấp không tăm của Tổ hợp tác (THT) hương trầm Kỳ Nam (thôn Bàng Tân, Đại Đồng, Đại Lộc) được hỗ trợ đăng ký tham gia chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) của tỉnh. Không chỉ phục vụ nhu cầu trong nước, sản phẩm nhang trầm […]